Zespół


Pomgamy sięgnąć słów.

mgr Magdalena Stanisz

NEUROLOGOPEDA, LOGOPEDA

Ukończyła studia licencjackie o specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna oraz studia magisterskie o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Następnie studia podyplomowe na kierunku Logopedia oraz Neurologopedia z elementami tyflologopedii na Wydziale Humanistycznym Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z żłobkach i przedszkolach. Obecnie pracuje w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Metoda Dobrego Startu I stopnia

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (1-3 r.ż.)

 • Baterie metod diagnostycznych przyczyn niepowodzeń szkolnych: Bateria 5/6, Bateria 7/9, Bateria 10/12, Bateria 13/15, Bateria 16plus

 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci

 • Szkolenie PECS - Poziom 1

 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji I stopnia

 • AAC - wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji

 • Senosry Babies Master Class Course II Specjalistyczny zaawansowany kurs z zakresu Integracji Sensorycznej

 • szkolenie z Metody Verbotonalnej

 • Promocja zdrowia psychicznego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej „Przyjaciele Zippiego”

IDEA

Skuteczność terapii opiera się na zbudowaniu relacji z pacjentem

Uważamy, że sukces w terapii opiera się na zbudowaniu dobrej relacji terapeutycznej - współpracy, zaufania i dobrej komunikacji. Dlatego też, diagnozę dziecka rozpoczniemy od wspólnej zabawy z nim, obserwacji jego umiejętności i preferencji. W razie potrzeby użyjemy standaryzowanych narzędzi do diagnozowania umiejętności komunikacyjnych dziecka. Następnie terapeuta przedstawi Państwu wyniki diagnozy oraz plan terapii. To również dobry moment na zadawanie pytań terapeucie.


STEP 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mauris dolor.

STEP 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mauris dolor.

STEP 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mauris dolor.

STEP 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mauris dolor.

Napisz do nas

Zadbaj zdrowie i przyszłość
swoich najmilszych


Wszechstronna opieka terapeutyczna i pomoc dla dzieci z zaburzeniami mowy, funkcji poznawczych i komunikacyjnych.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.Napisz do nas