Oferta


Pomagamy sięgnąć słów.

Oferta


Pomagamy sięgnąć słów.

Logopeda dziecięcy

W trakcie wizyty diagnostycznej zapytamy o rozwój dziecka, ewentualne problemy zdrowotne oraz wyniki konsultacji z innymi specjalistami. Warto mieć na tym spotkaniu książeczkę zdrowia dziecka. Zbadamy budowę narządów mowy oraz artykulację głosek.

Z jakim problemem zgłosić się do logopedy?

Gdy:

 • nie obserwujemy u dziecka oczekiwanego rozwoju mowy
 • obserwujemy nieprawidłową wymowę poszczególnych głosek
 • u dziecka pojawia się niepłynność w mówieniu (jąkanie)
 • w sytuacjach społecznych dziecko milknie (mutyzm)

Neurologopeda

Neurologopeda dziecięcy pracuje z dziećmi mającymi trudności w komunikacji werbalnej wynikające z uszkodzeń CUN, z dziećmi dotkniętymi wadami genetycznymi. Zajmuje się również mioterapią -wspomaga leczenie ortodontyczne.

Z jakim problemem zgłosić się do neurologopedy?

Gdy dziecko
 • urodziło się przedwcześnie, ma problemy z osiąganiem kamieni milowych w rozwoju, w tym - obserwujemy brak oczekiwanego rozwoju mowy
 • ma alalię, afazję lub ich podejrzenie,
 • ma inne trudności w rozwoju mowy i komunikacji o podłożu genetycznym lub neurologicznym,
 • wymaga dodatkowej stymulacji traktu ustno- twarzowego w trakcie leczenia ortodontycznego,
 • ma wady wymowy.

Pedagog

W naszej placówce pedagog zajmuje się diagnozą i terapią dziećmi wykazującymi braki w obszarze percepcyjno – motorycznym oraz zaburzeniami w sferze emocjonalno – społecznej. Pracuje z dziećmi zagrożonymi dysleksją rozwojową, pomaga w przezwyciężaniu innych trudności w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej. Rozwija małą motorykę, prowadzi Terapię Ręki.

Kiedy zgłosić się do pedagoga?

Do pedagoga należy zgłosić się, gdy zauważycie Państwo u dziecka:
 • obniżoną sprawność w zakresie motoryki dużej (niechęć do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, kłopoty z jazdą rowerem czy ćwiczeniami równoważnymi),
 • obniżoną sprawność manualną (trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi, trudności w opanowaniu prawidłowych nawyków ruchowych podczas rysowana lub pisania),
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej (utrzymujący się nieprawidłowy chwyt narzędzi pisarskich, trudności z rysowaniem szlaczków, odtwarzaniem figur geometrycznych),
 • zaburzenia funkcji wzrokowych (trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także z ich syntetyzowaniem w całość, trudności z odróżnianiem kształtów podobnych, np. figur geometrycznych i liter),
 • zaburzenia funkcji językowych (wadliwa wymowa, przekręcanie trudnych wyrazów, błędy w budowaniu wypowiedzi, błędy gramatyczne);
 • problemy z zapamiętaniem i zrozumieniem dłuższych poleceń słownych,
 • trudności z zapamiętywaniem nazw, wierszy, piosenek, kolejnych pór roku, dni tygodnia oraz więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie,
 • opóźnienie rozwoju lateralizacji (brak ustalenia ręki dominującej, oburęczność),
 • zaburzona orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
 • nasilone trudności w nauce czytania (czytanie bardzo wolne głównie w oparciu o technikę głosowania, często bez poprawnej wtórnej syntezy, przekręcanie wyrazów, brak zrozumienia przeczytanego tekstu),
 • trudności w pierwszych próbach pisania, nasilone trudności z odróżnianiem kształtów podobnych (np. liter m-n, l-t-ł) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p-g-b-d),
 • pisanie liter i cyfr zwierciadlane i/lub zapisywanie wyrazów od prawej do lewej strony),
 • nasilone trudności w nauce czytania.
MISJA

Skuteczność terapii opiera się na budowaniu relacji z pacjentem

Uważamy, że sukces w terapii opiera się na zbudowaniu dobrej relacji terapeutycznej - współpracy, zaufania i dobrej komunikacji. Dlatego też, diagnozę dziecka rozpoczniemy od wspólnej zabawy z nim, obserwacji jego umiejętności i preferencji. W razie potrzeby użyjemy standaryzowanych narzędzi do diagnozowania umiejętności komunikacyjnych dziecka. Następnie terapeuta przedstawi Państwu wyniki diagnozy oraz plan terapii. To również dobry moment na zadawanie pytań terapeucie.


Napisz do nas

Zadbaj zdrowie i przyszłość
swoich najmilszych


Jesteśmy do Państwa dyspozycji.Napisz do nas