Zespół


Pomgamy sięgnąć słów.

mgr Joanna Fijałkowska

PEDAGOG, REEDUKATOR, NAUCZYCIEL

W mojej pracy z dziećmi kieruję się empatią. Podchodzę indywidualnie do każdego z moich podopiecznych. Skupiam się przede wszystkimna określeniu ich potrzeb. Wychodzę temu naprzeciw.

Aby skutecznie pokonać trudności edukacyjne, zaproponuję metodę, która będzie dostosowana do chęci oraz możliwości dziecka. Wychodzę z założenia, że nauka powinna być zabawą i przyjemnością. Wszystkie działania podporządkowuję tej maksymie, bo tylko w ten sposób możliwe jest osiągnięcie pożądanego efektu edukacyjnego.

Z chęcią współpracuję z rodzicami, bo od zaufania i dobrej komunikacji między nami zależy prawidłowy rozwój dziecka. Razem jesteśmy w stanie osiągnąć sukces!

Moje osiągnięcia:

  • Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim w specjalności kształcenie zintegrowane;

  • Czynna nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  • Reedukatorka z doświadczeniem w zakresie edukacji

  • Terapeutka pedagogiczna z ukończonym kursem terapii pedagogicznej w oddziale ODN w Krakowie

  • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się, z dziećmi zagrożonymi dysleksją oraz innymi deficytami w zakresie zdobywania kompetencji edukacyjnych

Napisz do nas

Zadbaj zdrowie i przyszłość
swoich najmilszych


Wszechstronna opieka terapeutyczna i pomoc dla dzieci z zaburzeniami mowy, funkcji poznawczych i komunikacyjnych.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.Napisz do nas