Zespół


Pomgamy sięgnąć słów.

mgr Beata Ogorzałek

WŁAŚCICIELKA "MILI MOI"

NEUROLOGOPEDA, TERAPEUTA SI, PEDAGOG

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego (logopedia, pedagog) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (neurologopedia). Praktyki zawodowe odbywałam w OSW dla dzieci z afazją przy ul Millana w Krakowie (roczny staż zawodowy), oraz na oddziale neurologii w szpitalu im Rydygiera w Krakowie.

Przez ponad 20 lat pracowałam w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (SPPP Powiatu Krakowskiego ul Zakątek 2 w Krakowie a przez ostatnie dwa lata SPPP w Skawinie) zajmując się przede wszystkim wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Pomagałam dzieciom z bardzo szerokim spektrum zaburzeń komunikacyjnych (alalia, afazja, autyzm, mutyzm, dysartria, jąkanie i inne).

Przez cały czas szkolę się i rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne pod okiem najlepszych specjalistów by móc lepiej pomagać… sięgać słów.

Pracuję w nurcie terapii responsywnej tzn niedyrektywnej, opartej na wzajemnej, dobrej relacji tak z dzieckiem jak i rodzicami. Staram się wspierać rozwój dziecka odpowiadając na jego aktualne potrzeby. Szukam w nim zasobów na których mogę oprzeć swoją terapię. Pracuję dobierając metodę i styl działania do dziecka. Bliskie jest mi holistyczne spojrzenie na pacjenta. Przez cały czas pracy zawodowej szkolę się i rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne pod okiem najlepszych specjalistów by móc lepiej pomagać… sięgać słów.

Najbliższa moim zainteresowaniom zawodowym jest praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy (ORM), niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy (NORM), niedokształceniem mowy o typie afazji, mutyzmem, jąkaniem. Zajmuję się również diagnozą oraz terapią komunikacji małych dzieci z podejrzeniem lub diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wprowadzam komunikację zastępczą (AAC, PECS).

Bliska memu sercu jest praca z najmłodszymi pacjentami – niemowlętami - jestem mamą Filipa, wcześniaka, aktualnie studenta medycyny, który wspiera mnie bardzo w dotarciu do źródeł wiedzy popartych badaniami naukowymi. W tej jak dla mnie najbardziej odpowiedzialnej dziedzinie mojej pracy ciągle jeszcze poszerzam swoje kompetencje.

Poniżej tylko wybrane, najważniejsze dla mnie szkolenia, w których uczestniczyłam:

 • 2001Diagnoza i terapia afazji

  24 godzinny kurs prowadzony przez dr Halinę Misztal 2001 r.
 • 2009Wczesna interwencja i wspomaganie dzieci z grupy ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej

  25 h., prowadząca: dr Teresa Kaczan
 • 2002Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem

  20 h., Synapsis
 • 2003Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych

  Fundacja Szkoła bez Barier
 • Metoda Dobrego startu

  prowadząca: Marta Bogdanowicz
 • Rehabilitacja dziecka ryzyka

  25 h., Wydział lekarski AM we Wrocławiu
 • 2012Wykorzystanie testu SON-R 2.5-7 w diagnozie psychologiczno - logopedycznej małego dziecka

  EON
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do 7 lat- Palin PCI

  20 h., prowadzenie: dr Katarzyna Wesierska
 • Opieka, stymulacja i terapia rozwojowa w oddziałach neonatologicznych

  32 h., prowadzenie Paweł Zawitkowski, szpital Ujastek
 • Sensory Babies - Master class cours

  specjalistyczny kurs z zakresu organizacji i integracji sensorycznej u małych dzieci od poczęcia do wieku przedszkolnego. 23 h., prowadzenie Emily Hills, Linsday Hardy
 • Wspomaganie karmienia dzieci z MPDż

  prowadzenie: Marcelina Przeżdzięk
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw

  prowadzenie: Aleksandra Kaczyńska
 • VB-Mapp - ocena umiejętności i planowanie terapii

  Scolar
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii z podejściem Esther de Ru

  prowadząca: Martyna Brychcy
 • Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraka niepełnosprawnością

  16 h., prowadzenie: Monika Jerzyk
 • PECS poziom I, II

  prowadząca: Magdalena Kaźmierczak
 • Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się

 • 2012Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie

  prowadzące: Monika Andrzejewska, Barbara Ołdakowska-Żyłka
 • 2019Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej według zasad motorycznego uczenia

  prowadząca Ewa Grzelak
 • 2001Wczesna interwencja logopedyczna

  prowadząca: dr Elżbieta Stecko
 • 2001Monachijska diagnostyka funkcjonalna

  prowadząca: dr Drewniak
 • 2014Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

  16 h., prowadząca dr Barbara Ostapiuk
 • Od dźwięków do języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem

  SCOLAR
 • 2016KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka 1-9 lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci

  KOMLOGO
 • 2021SMURF - strategiczna metoda usprawnianiarealizacji fonemów w dyslalii obwodowej

  prawadząca: Danuta Pluta-Wojciechowska
 • Early Start Denver Model: Stopień I

  prowadząca: dr Joanna Kwasiborska-Dudek
Napisz do nas

Zadbaj zdrowie i przyszłość
swoich najmilszych


Wszechstronna opieka terapeutyczna i pomoc dla dzieci z zaburzeniami mowy, funkcji poznawczych i komunikacyjnych.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.Napisz do nas